Loading...
CONGRES EN OPLEIDING 2018-06-07T00:12:14+00:00
2023-03-23T15:36:08+00:00

Wijzigingen bij uitvoering

Er is geen werk dat wordt uitgevoerd zonder dat er wijzigingen zijn tijdens de uitvoering. Soms zijn de wijzigingen het gevolg van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, soms van een technisch probleem dat zich pas tijdens de uitvoering voordoet en soms omdat een leverancier te laat levert. Wijzigingen laten zich niet of moeilijk voorspellen, komen onverwacht en vragen grote flexibiliteit van alle betrokken partijen. In tegenstelling tot de private sector, hebben wijzigingen tijdens de uitvoering bij publieke bouwwerken bijzonder veel juridische consequenties. De wetgever heeft een omvangrijke set regels opgesteld die ervoor zorgt dat een eerlijke concurrentie gewaarborgd is en dat zorgvuldig wordt omgegaan met publieke middelen. Dit maakt wijzigingen tijdens de uitvoering vaak tot een delicate, en juridisch complexe oefening die zeer regelmatig uitmondt in een geschil dat door een rechter moet worden beslecht. Tijdens deze opleiding worden alle mogelijke soorten wijzigingsfiguren besproken, leert u hoe u juridisch correct handelt om problemen achteraf te voorkomen.

2023-06-28T05:36:51+00:00

Toezicht en controle bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken

Het correct laten verlopen van een opdracht voor werken tijdens de uitvoeringsfase vraagt specifieke kennis en ervaring van alle partijen. Bij het uitvoeringstraject is groot aantal spelers betrokken en vrijwel altijd krijgt men te maken met onverwachte omstandigheden waar ter plekke correct op gereageerd dient te worden. De gevolgen van het doen of juist nalaten van een iets, kunnen een grote impact hebben op het verdere verloop van de opdracht of voor het budget. Het is aan de publieke opdrachtgever om het proces goed op te volgen, om toezicht te houden en om het werk te controleren. Hoe richt u dit proces in ? Wie is verantwoordelijk ? Wanneer en hoe lang? Hoe wordt gecontroleerd en wat wordt gecontroleerd ? Over welke instrumenten beschikken de diverse partijen om in te grijpen in het bouwproces? Tijdens deze studiedag nemen we u stap voor stap mee in het uitvoeringsproces. Van opstart tot oplevering. En daarna. U leert welke taken en verantwoordelijkheden rusten bij de diverse partijen, welke regelgeving wanneer van toepassing is, welke momenten in de uitvoering om extra toezicht vragen en natuurlijk hoe u valkuilen vermijdt.

2023-03-23T16:08:16+00:00

Bouwfouten en aansprakelijkheid

Het gebeurt zeer regelmatig dat als gevolg van bouwfouten schade optreedt. Zowel tijdens de bouw als na de oplevering. En wat zijn dan de gevolgen? Voor aannemer, onderaannemer, (publieke) bouwheer en andere betrokkenen? Tijdens deze studiedag hoort u wie, wanneer verantwoordelijk is voor de schade, hoe de aansprakelijkheid beperkt of verruimd kan worden en wat de aandachtspunten zijn bij een overheidsopdracht voor werken ten aanzien van bouwfouten, schade en aansprakelijkheid.