Loading...
Bouwfouten en aansprakelijkheid 2023-03-23T16:08:16+00:00

Project Description

Niet te missen voor iedereen die betrokken is bij overheidsopdrachten voor werken. 

Inschrijven

Programma

09:00 – 10:00
Welke mogelijkheden zijn er om de aansprakelijkheid van de aannemer bij bouwopdrachten voor de publieke sector te vergroten of te beperken?
– Welke minimale eisen worden gesteld aan de aansprakelijkheid van de aannemer tijdens de uitvoering van een werk? En na oplevering?
– In hoeverre kan aansprakelijkheid van de aannemer worden verhoogd ? En worden beperkt?  In duur, hoogte en soort ?
– Aandachtspunten voor publieke bouwheer en aannemer bij de afsluiting van het contract.
Simon Verhoeven
advocaat
Equator

10:00 – 11:00
Stoppen met een (onder)aannemer omdat deze onbekwaam blijkt. Wat zijn de gevolgen?  
– Hoe stelt u vast dat de aannemer onbekwaam is? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen?
– Kan de publieke opdrachtgever eisen van de hoofdaannemer dat deze stopt met een onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht? Hoe?
– Welke (andere) mogelijkheden staan tot beschikking van de bouwheer om zich te verzekeren van kwaliteit van het werk?  Voor de uitvoering ? En tijdens de uitvoering?
– Wat zijn de financiële gevolgen van de stopzetting ?  Zijn er gevolgen voor de opleveringstermijn? Welke bepalingen neemt u hierover op in uw contract?
– Wat zijn de gevolgen voor de overheidsopdracht? Moet er een nieuwe opdracht worden uitgeschreven?
Bram Tollet
advocaat
Racine

11:00 – 11:30
Koffiepauze

11:30 – 12:30
De oplevering van een werk en de gevolgen voor de aansprakelijkheid
– Voorlopige en definitieve oplevering: wat is het verschil?
– De juridische gevolgen van de oplevering voor de aansprakelijkheid.
– Praktische tips en aandachtspunten voor de oplevering van een werk.
Christophe Lenders
Advocaat
GSJ

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 – 15:00
Wijzigen van de overheidsopdracht als gevolg van een schade, mag dat?
– Mag de aanbestedende overheid een wijziging van het werk voorstellen naar aanleiding van schade die ontstaan is tijdens de uitvoering van de opdracht?  Onder welke voorwaarden?
– Kan de aannemer met een voorstel tot wijziging komen wanneer er sprake is van schade? Hoe moet de aanbestedende overheid hier dan mee omgaan?
– De kosten van het bouwwerk stijgen als gevolg van een wijziging : wat zijn de gevolgen?
– De bouwtijd wordt overschreden door de schade : wat zijn de gevolgen ?
– Heeft de wijziging van de opdracht gevolgen voor de aanbesteding ?
Bart Gheysens
Juridisch adviseur Overheidsopdrachten
Vlaamse Overheid

15:00 – 16:00
Schade na de oplevering : wie moet op de blaren zitten?
– Voor welke schade is de aannemer na oplevering wettelijk aansprakelijk? Tot wanneer? 
– Voor welke schade is de aannemer niet aansprakelijk?
– Herstel of schadevergoeding ?
Maarten Somers en Jan De Leyn
Advocaten
Schoups

Praktisch

DATUM

5 oktober 2023

TIJD

09h00 – 16h00

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

Advocaten : 5 punten aangevraagd

PRIJS

Inschrijven vóór 1 juli
Bedrijven : 610 euro
Administraties : 440 euro

Inschrijfprijs
Bedrijven : 650 euro
Administraties : 495 euro

Prijzen p.p. excl. BTW

 

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Bart Gheysens is werkzaam als juridisch adviseur overheidsopdrachten bij de Vlaamse Overheid; in deze rol is hij gespecialiseerd in alle vraagstukken rond overheidsopdrachten van werken. Daarnaast is hij bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht, publiceert hij regelmatig artikelen over de (toepassing van de) regelgeving overheidsopdrachten en is hij een uitmuntende spreker. 

Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende o.a. aannemingsrecht in ruimste zin van het woord en overheidsopdrachtenrecht. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie de toewijzing  en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen. 

Simon Verhoeven is als advocaat o.a. gespecialiseerd in het overheidsopdrachten-  en bouwrecht. Inzake overheidsopdrachten is hij zeer goed vertrouwd met zowel de gunning- als uitvoeringsdossiers.  Hij ondersteunt zowel overheden, aannemers, architecten, ontwikkelaars als particulieren en kan tijdens de studiedag de theorie koppelen aan talrijke praktijkvoorbeelden uit verschillende invalshoeken.

Bram Tollet is advocaat bij Racine. Hij is  o.a. gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten- en aannemingsrecht.  Eerder werkte hij  als gespecialiseerd consultant overheidsopdrachten  en adviseerde hij zowel aanbestedende overheden als inschrijvende partijen. Hierdoor weet hij zeer goed waar de regelgeving en de praktijk botsen en hoe hier het best mee omgegaan kan worden. 

Maarten Somers is advocaat bij advocatenkantoor Schoups.  Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten voor zowel rechtbanken en arbitrale colleges als daarbuiten. Zijn specialismen zijn bouwgeschillen en vastgoedoperaties. Tijdens studiedag spreekt hij met zijn kantoorgenoot Jan De Leyn over het belangrijke onderwerp ‘Schade na de oplevering van een bouwwerk’.  

Jan De Leyn is sinds 2013 advocaat bij advocatenkantoor Schoups en werkt vooral in de vakgroep overheidsopdrachten en pps. Samen met zijn kantoorgenoot Maarten Somers geeft hij deze keer een duo-presentatie waarin u hoort wie aansprakelijk is bij schade na de oplevering van een werk.