Loading...
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2023-06-28T05:34:02+00:00

Project Description

Na deze dag bent u weer volledig op de hoogte van alle recente ontwikkelingen! 

Inschrijven

PROGRAMMA

09:00-10:00
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen :  update beleid en regelgeving.
Peter Cabus, secretaris-generaal, Departement Omgeving
Traditiegetrouw wordt de dag geopend door Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving. In zijn bijdrage  geeft hij een uitgebreid overzicht van de laatste stand van zaken in de diverse lopende dossiers. Het is altijd even afwachten wat de actualiteit is in september maar u mag rekenen op zeer actuele informatie ‘vers van de pers’.

10:00- 11: 00
De MER-screening als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag
Yves Loix, advocaat, GSJ
Ook dit jaar trakteert Yves Loix de deelnemers weer op een uiteenzetting die nauw aansluit op de actuele problematieken waar zowel de aanvragers van de vergunningen als de besturen mee te maken hebben. De MER-screening is in vele dossiers een struikelblok. Welke problemen doen zich voor, hoe gaan rechtbanken om met de MER-screening?  Welke aandachtspunten zijn er tijdens de voorbereiding, beoordeling, en de toekenning van een vergunningsaanvraag?


11:00 – 11:30

Koffiepauze


11:30 -12:30

De ‘complexeprojectenprocedure’ : the next step.
Isabelle Larmuseau, advocaat, LDR
Sinds de inwerkingtreding van de complexeprojectenprocedure is er voor 12 complexe projecten een startbeslissing genomen maar nog geen project heeft de volledige procedure doorlopen. Inmiddels lijkt het erop dat de complexeprojectenprocedure quasi afgeschaft is. Is dat ook echt zo?  Wat betekent dit?  Wat zijn de volgende stappen die genomen moeten worden en hoe verhoudt de complexeprojectenprocedure zich tot het nieuwe omgevingsbesluit?

Op de haar kenmerkende enthousiaste wijze zal Isabelle Larmuseau u tonen wat de volgende stappen zijn in de complexe projecten.

 

12:30 – 13:45
Lunch

13:45 – 14:45
Recente omgevingsrechtspraak van de RvVb.
Jens Hoofd, referendaris, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Het omgevingsvergunningsdecreet is al een goede vijf jaar van toepassing en heeft in de laatste jaren geregeld gezorgd voor interessante rechtspraak van de RvVb en ook de RvS als cassatierechter. Terwijl de regelgever de eerste stappen zet naar een optimalisatie van het decreet zit de rechtspraak niet stil. Jens Hoofd zal kort stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak over het omgevingsvergunningsdecreet. Als afsluiter wordt kort nog de aandacht gevestigd op de meest recente rechtspraak over de nieuwe procedureregels bij de RvVb.

14:45 – 15:45
Kers op de taart : Overzicht jurisprudentie september 2021 – september 2022
Tom De Waele, Eerste Auditeur, Raad van State
Ook dit jaar trekt Tom De Waele weer alles uit de kast om een compleet beeld voor u schetsen van de uitspraken door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met veel zorg selecteerde hij de belangrijkste uitspraken, wijst hij u op de opmerkelijke zaken, onderstreept hij het belang van onderdelen op heersende praktijk en uiteraard zal hij hierbij nooit aarzelen het geheel te completeren met enkele bijzondere of sappige arresten met bovengemiddeld amusementsgehalte.

Praktisch

DATUM

28 september 2023

TIJD

09h00 – 15h45

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

5 opleidingspunten advocaten
2,5 opleidingsuren Landmeter-experten

PRIJS

Privé :  660 EUR
Administratie : 495 EUR

Inschrijven vóór 1 juni
Privé :  610 EUR
Administratie : 445 EUR

Prijzen p.p. en excl. BTW

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Peter Cabus is secretaris-generaal bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Daarnaast doceert hij de cursus Ruimte, Samenleving en Beleid voor de masterstudenten in de geografie van de K.U.Leuven, de VUB en Erasmus. Tijdens zijn lezing zal hij uitgebreid stilstaan bij de toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse Ruimtelijk Beleid.

Yves Loix is advocaat en heeft zich in de loop der jaren verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

Isabelle Larmuseau, advocaat bij LDR, was betrokken bij de redactie van de regelgeving en bij de uitvoering van de Nederlands-Vlaamse studie studie ‘Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0’. Zij is bevoorrechte getuige van en believer in complexeprojectenprocedures. Weet zij ook u te overtuigen?

.

 

Jens Hoofd is referendaris bij de Dienst van Bestuursrechtscolleges, waaronder  ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  Al enkele jaren is hij een zeer gewaardeerd spreker tijdens deze studiedag.  In 2022 zal hij  o.a. stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak over het omgevingsvergunningsdecreet en belooft zijn bijdrage weer inhoudelijk zeer interessant te worden voor de kenner!

Tom De Waele is eerste auditeur bij de Raad van State. Hij publiceert hij in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid en in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en doceert ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht aan de UGent en de VUB.