Loading...
Wijzigingen bij uitvoering 2023-03-23T15:36:08+00:00

Project Description

Tips en aanbevelingen voor uw dagelijkse praktijk

Inschrijven

Beschreven materialen zijn niet meer verkrijgbaar, prijzen van grondstoffen stijgen exceptioneel snel, een aannemer gaat failliet, afgesproken termijnen worden niet gehaald, er blijken meer werkzaamheden uitgevoerd te moeten worden dan oorspronkelijk was voorzien…

Er is geen werk dat wordt uitgevoerd zonder dat er wijzigingen zijn tijdens de uitvoering. Soms zijn de wijzigingen het gevolg van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, soms van een technisch probleem dat zich pas tijdens de uitvoering voordoet en soms omdat een leverancier te laat levert. Wijzigingen laten zich niet of moeilijk voorspellen, komen onverwacht en vragen grote flexibiliteit van alle betrokken partijen. In tegenstelling tot de private sector, hebben wijzigingen tijdens de uitvoering bij publieke bouwwerken bijzonder veel juridische consequenties. De wetgever heeft een omvangrijke set regels opgesteld die ervoor zorgt dat een eerlijke concurrentie gewaarborgd is en dat zorgvuldig wordt omgegaan met publieke middelen. Dit maakt wijzigingen tijdens de uitvoering vaak tot een delicate, en juridisch complexe oefening die zeer regelmatig uitmondt in een geschil dat door een rechter moet worden beslecht.

Tijdens deze opleiding worden alle mogelijke soorten wijzigingsfiguren besproken, leert u hoe u juridisch correct handelt om problemen achteraf te voorkomen.

Programma

Wat is een wijziging?
– Wijzigingen naar de inhoud van de wijziging, naar de oorzaak van de wijziging en wijzigingen naar de manier waarop de wijziging wordt afgehandeld. Toelichting en voorbeelden bij deze verschillenden categorieën.
– Hoe gaat de wetgever om met de verschillende soorten wijzigingen?

Overzicht van de wijzigingen op initiatief van de opdrachtgever, de diverse mogelijkheden op een rij.
– Aanvullende werken, leveringen of diensten
– Onvoorziene omstandigheden bij de opdrachtgever
– De vervanging van de opdrachtnemer
– De ‘de minimis’ regel
– De niet-wezenlijke wijziging
Voor al deze figuren wordt besproken aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat de gevolgen van de wijzigingen zijn. Uiteraard toegelicht met praktijkvoorbeelden en relevante rechtspraak.

De wijzigingen op initiatief van de opdrachtnemer
Ook de opdrachtnemer kan de opdracht (doen) wijzigen. De verschillende redenen worden toegelicht en u leert aan welke voorwaarden moet worden voldaan, hoe wordt bepaald of het verzoek ontvankelijk en gegrond is én wat kan worden geclaimd door de opdrachtnemer in de volgende gevallen :
– Onvoorzienbare omstandigheden aan de kant van de opdrachtnemer
– Toerekenbare feiten
– Schorsingen

De administratieve afhandeling van een wijziging  : belangrijke aandachtspunten
– Het wijzigingsbevel
– De opmaak van bijakte of verrekening
– Wijzigingen die leiden tot vermindering van de aannemingssom

Tot slot: onderscheid met andere rechtsfiguren die verwant lijken met wijzigingen.
– Speling van de hoeveelheden
– Verbreking van de opdracht in onderling akkoord
– Exceptio non adimpleti contractus of ENAC
– Eenzijdige verbreking van de opdracht

Praktisch

DATUM

19 oktober 2023

TIJD

09h00 – 16h00

LOCATIE

Brussel

PRIJS

Inschrijven vóór 1 juli
Bedrijven : 660 euro
Administraties : 495 euro

Inschrijven vanaf 1 juli
Bedrijven : 610 euro
Administraties : 445 euro

Prijzen excl. BTW

 

INSCHRIJVEN

DOCENT

Bart Gheysens was jarenlang werkzaam als adviseur overheidsopdrachten bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bij de Vlaamse overheid. Door zijn ervaring en kennis op gebied van Openbare Werken is hij als geen ander in staat om enerzijds de theoretische kant van de wetgeving toe te lichten maar ook om de link te leggen naar de praktijk die toch steeds weerbarstiger blijkt. Hij begrijpt waar u als vertegenwoordiger van een openbare dienst tegenaan loopt en is de ideale docent om u praktische tips te geven bij uw vragen.