Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

/Tag: Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen

2018-08-20T10:50:10+00:00

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen Sprekers: S. Denys en S. Aerts Een jaar vol uitdagingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, onder meer uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van vergunningsbeslissingen, registratiebeslissingen en (niet-)aktenames van meldingen. De bevoegdheden

Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen 2018-08-20T10:50:10+00:00