Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen

/, Rechtspraak/Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen

Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Sprekers: S. Denys en S. Aerts

Een jaar vol uitdagingen.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, onder meer uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van vergunningsbeslissingen, registratiebeslissingen en (niet-)aktenames van meldingen. De bevoegdheden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden hierbij sinds de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de zogenoemde Codextrein, uitgebreid met het geheel van juridische geschillen met betrekking tot de omgevingsvergunning. De implementatie van de regelgeving over de omgevingsvergunning heeft het schorsings- en vernietigingscontentieux met betrekking tot vergunningen inzake stedenbouw, uitgebreid met een contentieux inzake milieurelevante exploitatie, vegetaties en kleine landschapselementen en kleinhandelsactiviteiten. Hiermee kreeg de Raad niet veel ademruimte. De wijzigingen van het DBRC-decreet en het DBRC-procedurebesluit, in werking getreden op 24 april 2017, zijn immers nog maar net verwerkt.
Klik hier om het artikel te lezen.

Altijd op de hoogte blijven?  Schrijf in voor de nieuwsbrief.
U selecteert de onderwerpen die voor u van belang zijn, ik zorg ervoor dat u de artikelen die we over deze onderwerpen maken automatisch in uw mailbox ontvangt. Niet vaker dan eens in de 2 weken. Wilt u eerder op de hoogte blijven? Dat kan via de LinkedIn-pagina. Of via Twitter natuurlijk. Alles wordt ook daar gepubliceerd. Inschrijven voor het digitaal magazine kan via deze link.

2018-08-20T10:50:10+00:00