Rechtspraak

/Rechtspraak

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 2020

2020-06-25T15:44:05+00:00

Ondanks de set back die de wereldwijde mondiale corona-crisis voor zowat alle maatschappelijke domeinen betekent, gaat ook in 2020 het traditionele grote congres “Stedenbouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen” dat By Experts naar goede gewoonte elk jaar in september organiseert gewoon door, en zijn we er zelfs zowaar in geslaagd om een programma samen

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 2020 2020-06-25T15:44:05+00:00

Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen

2018-08-20T10:50:10+00:00

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen Sprekers: S. Denys en S. Aerts Een jaar vol uitdagingen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, onder meer uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van vergunningsbeslissingen, registratiebeslissingen en (niet-)aktenames van meldingen. De bevoegdheden

Rechtspraak – Raad voor Vergunningsbetwistingen 2018-08-20T10:50:10+00:00