Monthly Archives: maart 2019

//maart

‘Markt voor verzekeringen wordt te weinig bevraagd’

2020-01-08T10:53:03+00:00

In januari 2019 stuurde Minister Homans een omzendbrief naar aanleiding van een audit die eerder was uitgevoerd. Conclusie : hoewel besturen verplicht zijn om verzekeringen via een overheidsopdracht aan te kopen, gebeurt dit veel te weinig. Besturen (zowel gemeenten, provincies als OCMW's) laten financiële voordelen liggen. Omzendbrief :KB /ABB 2019/1 By Experts organiseert op

‘Markt voor verzekeringen wordt te weinig bevraagd’ 2020-01-08T10:53:03+00:00