Loading...
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2020-10-09T08:44:48+00:00

Project Description

Het programma voor editie 2021 wordt in het voorjaar bekend gemaakt. 

Inschrijven

Vanaf september hopen we weer studiedagen te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de regels die uw én onze veiligheid waarborgen. 
Opleidingen in grote ruimtes met voldoende afstand tussen de deelnemers, aangepaste lunchfaciliteiten en geld terug als de opleiding
toch niet door kan gaan vanwege de corona-maatregelen.

Hieronder ziet u het programma van editie 2020.

09:00 – 10:00
Recente ontwikkelingen Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
Ook dit jaar is opent Peter Cabus de studiedag weer met een toelichting bij de meest actuele ontwikkelingen op gebied van Ruimtelijke Ordening. Het is nog even afwachten wat de stand van zaken is in verschillende dossiers : U mag in deze sessie rekenen op actuele ontwikkelingen van het heetst van de naald.
Peter Cabus
Secretaris-Generaal
Departement Ruimte    

10:00  – 11:00
De impact van niet verordenende plannen op de vergunningverlening.
Regelmatig zien we dat (lokale) overheden projectstudies, adviezen e.d. laten meewegen bij de beslissing of een vergunning al dan niet verleend wordt.  Kan dat?  Onder welke voorwaarden ?
In dit uur bespreekt Yves Loix de niet verordenende plannen vanuit juridisch perspectief.
– De meest recente ontwikkelingen.
– Wat is de juridische waarde van deze plannen?
– Wat zijn de gevolgen voor de rechtszekerheid ?
– Jurisprudentie
Yves Loix
advocaat
GSJ

11:00 – 11:30    Koffiepauze

11:30 – 12:30
De complexe projecten in Vlaanderen: een update.
Inmiddels lopen er 11 complexe projecten in Vlaanderen. Tussen de start van het eerste project en vandaag zijn er al heel wat leerervaringen opgedaan met de aanpak van complexe projecten. In deze presentatie zal David Stevens (adviseur complexe projecten van het Departement Omgeving) stilstaan bij de juridische en beleidsmatige ontwikkelingen rond de Complexe Projecten.
– De stand van zaken in de projecten
– De aanpak van de onderzoeksfase
– De inhoud van het nieuwe instrument voorkeursbesluit
– Een eerste zicht op de contouren van de uitwerkingsfase
– De grote onbekende: het projectbesluit
David Stevens
Adviseur complexe projecten
Departement Omgeving – Vlaamse Overheid. 

12:30 – 13:45    Lunch

13:45 – 14:45
De opmars van de substitutiebevoegdheid bij de RvVb: nee is nee
Sinds 2017 beschikt de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de zogenaamde substitutiebevoegdheid. Het was echter nog koffiedik kijken hoe de RvVb die nieuwe rechtstechniek zou invullen. Zowel dit jaar als vorige jaar toonde de RvVb zich in ieder geval in heel wat vernietigingsarresten duidelijk als een voorstander van de indeplaatsstelling.
In zijn uiteenzetting zal Jens Hoofd de substitutiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapsgewijs bespreken aan de hand van enkele toonaangevende zaken.

– Wat houdt die bijzondere bevoegdheid juist in en van waar komt ze?
– Wanneer mag de Raad zich in de plaats stellen en wanneer mag hij dat niet?
– In welke gevallen stelt de RvVb zich zoal in de plaats en in welke gevallen doet hij dat niet?
Jens Hoofd
Referendaris
Raad voor Vergunningsbetwistingen

14:45 – 15:45
De belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar (september 2019-september 2020)
Zoals vanouds zal ook deze keer Tom De Waele de studiedag afsluiten met een uitgebreid overzicht van uitspraken door de Raad van State.  De Waele zal ze,  op de voor hem zo kenmerkende  sprankelende en onderhoudende wijze, toelichten en uiteraard onderstrepen wat het belang van deze uitspraken is voor de toekomst.
Tom De Waele
Eerste Auditeur
Raad van State

Praktisch

DATUM

30 september 2021

TIJD

09h00 – 15h45

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

5 opleidingspunten advocaten.

PRIJS

Privé :  645 EUR
Administratie : 495 EUR

Inschrijven vóór 15 juli:
Privé :  595 EUR
Administratie : 445 EUR

INSCHRIJVEN
PARTNER VAN DEZE STUDIEDAG

SPREKERS

Peter Cabus is secretaris-generaal bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Daarnaast doceert hij de cursus Ruimte, Samenleving en Beleid voor de masterstudenten in de geografie van de K.U.Leuven, de VUB en Erasmus. Tijdens zijn lezing zal hij uitgebreid stilstaan bij de toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse Ruimtelijk Beleid.

Yves Loix is advocaat en heeft zich in de loop der jaren verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

David Stevens is als adviseur complexe projecten werkzaam bij de Vlaamse overheid, departement Omgeving. Als verantwoordelijke van het beleidsdomeinoverschrijdende team complexe projecten stond hij vanaf 2011 mee aan de wieg van het regelgevend kader complexe projecten. David verzorgt de procesbegeleiding van de 11 lopende complexe projecten en is op die manier nauw betrokken bij de eerste evaluatie oefeningen van de nieuwe aanpak.

 

Jens Hoofd is referendaris bij de Dienst van Bestuursrechtscolleges, waaronder  ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In zijn uiteenzetting zal hij de substitutiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitgebreid toelichten.

Tom De Waele is eerste auditeur bij de Raad van State. Hij publiceert hij in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid en in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en doceert ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht aan de UGent en de VUB.