Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2020-03-03T14:37:01+00:00

Project Description

Programma  2020 wordt binnenkort gepubliceerd, hieronder het programma van 2019. 

Inschrijven

Programma 2019

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar op gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het instrumentendecreet, de bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden zijn even  ‘in de koelkast’ gezet.  De verkiezingen staan voor de deur. Het is natuurlijk afwachten welke partijen de nieuwe Vlaamse regering gaan vormen en wat dit gaat betekenen voor het ruimtelijk beleid. Tijdens de studiedag Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen hoort u de nieuwe ontwikkelingen direct. Vooraanstaande sprekers zullen u op de hoogte stellen van al het nieuwe en anderen zijn erbij om dit alles te duiden. Kortom editie 2019 belooft een brandend actuele inhoud te hebben die u niet mag missen. 

Twijfelt u nog ? Check dan het programma hieronder of lees het artikel van Tom De Waele. 

09:00 – 10: 00
Terugblik en uitdagingen voor de komende 5 jaar.
Nieuwe regering, nieuw beleid. Met de verkiezingen die eraan komen is het bij het publiceren van dit programma nog wat koffiedik kijken maar Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving, zal in september komen vertellen hoe het ervoor staat met het ruimtelijk beleid. Waar staan we vandaag en hoe wordt het beleid verder ontwikkeld in de komende jaren. U hoort het tijdens zijn lezing.  
Peter Cabus, secretaris-generaal, Departement Omgeving

10:00- 11:00
Een jaar na de inwerkingtreding van het omgevingsdecreet : De praktijk.
Het is alweer een jaar geleden dat het omgevingsdecreet en de handhavingsdecreet in werking zijn getreden. Wat zijn de eerste praktijkervaringen op gebied van planning, vergunning en handhaving?  Tijdens zijn lezing zal Yves Loix  deze decreten -en de toepassing ervan in de praktijk-  kritisch analyseren.
Yves Loix, advocaat, GSJ

11:00 – 11:30
Koffiepauze

11:30 – 12:30
De betonstop / bouwshift : hoe wordt die betaald ?
Over de financiering van de betonstop is het laatste woord nog niet gesproken. Hoe moeten eigenaren van bouwgronden gecompenseerd worden ? Hebben lokale overheden de financiële mogelijkheden om eigenaren te betalen  ?  Welke  mogelijkheden heeft de overheid om aan middelen te komen ?
Tijdens deze sessie ruimte voor nieuwe ideeën! Een discussie waarin de experts nieuwe paden bewandelen.
Diverse sprekers waaronder :
Kobe Boussauw, docent ruimtelijke planning en mobiliteit, onderzoeksgroep Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel en burgerlijk ingenieur-architect, ruimtelijk planner en doctor in de geografie, Universiteit Gent.
Pieter-Jan Defoort, advocaat, LDR
Michel Maus, advocaat, Bloom

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 -14:30
Recente wetgeving en de rechtspraak van de RvVb.
Doorheen zijn uiteenzetting kadert de spreker verschillende wijzigingen in het Omgevingsrecht en licht hij toe hoe bepaalde aspecten dit jaar stilaan vorm krijgen in de rechtspraak van de RvVb. Er wordt stilgestaan bij de jongste rechtspraak over het Omgevingsvergunningsdecreet. Ook de recentste arresten over het ruimtelijk rendement en de vraag naar de impact ervan op de vergunningverlening krijgt een bijzondere aandacht. Tot slot wordt afgesloten met een korte vooruitblik op het voorontwerp van decreet ‘Bestemmingsneutraliteit voor hernieuwbare energie’ en de mogelijke weerslag ervan op de bestaande rechtspraak van de RvVb.
Jens Hoofd, Referendaris, Raad voor Vergunningsbetwistingen

14:30 – 15:30
Overzicht van de belangrijkste jurisprudentie tussen september 2018 tot september 2019.
Tom De Waele zal de studiedag weer afsluiten met een selectie  uitspraken die betekenisvol zijn voor de praktijk in de ruimtelijke ordening praktijk. De Waele zal ze,  op de voor hem zo kenmerkende  sprankelende wijze, toelichten en onderstrepen wat het belang van deze uitspraken is voor de toekomst.  
Tom De Waele,
Eerste Auditeur, Raad van State

15:30 – 16:30
Afsluiting met drink.

Praktisch

DATUM

24 september 2020

TIJD

09h00 – 16h30

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN

Advocaten : 5
Landmeters : 5

PRIJS

Privé :  635 EUR
Administratie : 485 EUR

Inschrijven vóór 30 juni
Privé :  585 EUR
Administratie : 435 EUR

INSCHRIJVEN
PARTNER VAN DEZE STUDIEDAG

SPREKERS

Peter Cabus is secretaris-generaal bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Daarnaast doceert hij de cursus Ruimte, Samenleving en Beleid voor de masterstudenten in de geografie van de K.U.Leuven, de VUB en Erasmus. Tijdens zijn lezing zal hij uitgebreid stilstaan bij de toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse Ruimtelijk Beleid.

Yves Loix is advocaat en heeft zich in de loop der jaren verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

Kobe Boussauw is docent ruimtelijke planning en mobiliteit verbonden aan de onderzoeksgroep Cosmopolis van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is burgerlijk ingenieur-architect, ruimtelijk planner en doctor in de geografie (Universiteit Gent). Zijn analytisch en beleidsondersteunend onderzoek focust op de onderlinge relaties tussen mobiliteit, planning en de gebouwde omgeving. Centrale thema’s in zijn werk zijn nabijheid als ruimtelijke kwaliteit, stedelijke leefbaarheid en duurzaamheid. Zijn academisch werk bouwt voort op de ervaring die hij opdeed in de planningspraktijk, als consultant, als ambtenaar voor de Vlaamse overheid, en als adviseur voor UN-Habitat in Kosovo.

 

Pieter-Jan Defoort is sinds 2007 actief als advocaat bij LDR en is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening/planning. Daarvoor bekleedde Defoort diverse andere functies en was hij o.a. in de periode 2000-2007 kabinetsmedewerker van de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening van de provincie West-Vlaanderen. Van  2007 t/m 2011 was hij deskundige in de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed (SARO) en was hij ondervoorzitter van de gemeente commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)  van Knokke-Heist. Defoort is naast jurist ook ruimtelijk planner. Tijdens de studiedag zal hij input geven aan de discussie over de financiering van de betonstop.

Michel Maus is licentiaat in de rechten (1993), Bijzonder Licentiaat in het Fiscaal Recht ( 1994 ) en doctor in de rechten (2005). Sedert 1994 is hij advocaat en in 2015 richtte hij mee het advocatenkantoor ‘Bloom’ op. Maus is tevens professor aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel waar hij diverse vakken in het fiscaal recht doceert. Hij schreef naast de wetenschappelijke publicaties ook drie boeken over fiscaliteit voor het grote publiek waaronder “Iedereen doet het. Belastingontduiking in België.” Voor de studiedag heeft Maus zijn gedachten laten gaan over de vraag of en hoe de ruimtelijke ordening gestuurd kan worden middels de fiscaliteit.

Jens Hoofd is referendaris bij de Dienst van Bestuursrechtscolleges, waaronder  ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Tijdens zijn lezing staat hij stil bij de meest recente ontwikkelingen in de (toekomstige) regelgeving op gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening en de mogelijk impact die deze (gaan) hebben op de juridische praktijk.

Tom De Waele is eerste auditeur bij de Raad van State. Hij publiceert hij in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid en in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en doceert ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht aan de UGent en de VUB.