Loading...
BIM – Juridisch en Financieel 2021-06-18T15:49:37+00:00

Project Description

Niet te missen voor alle betrokken partijen bij bouwwerken.

Inschrijven

Programma

09:00 – 10:30
Inleiding werken met BIM  en het BIM-Protocol
We starten de studiedag met het begrippenkader van het werken in BIM. U krijgt antwoord op de vragen:
– Wat is BIM ?  Wat zijn de kenmerken en de voordelen van BIM?
– De belangrijkste termen en definities :  BIM-documenten (BIM-visiedocument, het BIM-protocol, het BIM-uitvoeringsplan, BIM-modelleerrichtlijnen…), 4D-BIM, 5D-BIM…

In het tweede deel van de sessie wordt het Belgische BIM-protocol (en BIM-uitvoeringsplan), opgesteld door het WTCB, uitgebreid besproken.
– Wat staat er in het BIM-protocol?
– Wie stelt het BIM-protocol op en voor wie geldt het?
Tim LEMOINE
adviseur
WTCB

10:30 – 11:00
Koffiepauze

11:00 – 12:30
BIM in de praktijk : hoe ziet dat eruit ?
Paulus Present leidt bij Bureau Bouwtechniek het team van technisch ontwerpers en BIM modelleurs en daarnaast is hij o.a. gastprofessor aan de UGent in het vakgebied BIM en Digitale Ontwerptechnieken. In zijn bijdrage zal hij u diverse projecten tonen waarin gewerkt werd in BIM. In deze sessie :
– Ziet u hoe de modellen eruitzien en  hoe erin wordt gewerkt;
– Leert u waar de verschillen zijn met de ‘klassieke’ manier van werken;
– Hoort u wat de voordelen en aandachtspunten zijn voor het werken in BIM.
Aan het eind van de sessie zal Paulus een blik op de toekomst werpen : Welke mogelijkheden van het werken met BIM laten we (nog) liggen?
Paulus PRESENT
architect
BUREAU BOUWTECHNIEK

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 – 15:00
Contractuele vraagstukken en aanzetten tot oplossingen in private en publieke opdrachten.
Heeft het werken in BIM ook praktische gevolgen voor uw contracten, welke? In hoeverre moeten de ‘klassieke’ clausules in overheidsopdrachten worden aangepast? Waar liggen de grootste verschillen? Welke nieuwe zaken kunnen of moeten opgenomen worden in het contract en dit vanuit uw perspectief.
In deze sessie komen onder andere de volgende vragen aan bod :
– Wat zijn aandachtspunten of nuttige zaken op te nemen in een bestek voor overheidsopdrachten?
– Wat is de juridische waarde van het BIM-protocol?
– Wie heeft toegang tot het BIM-model en wie is bevoegd om het model te wijzigen? Hoe legt u dat vast?
– Hoe is de rol van de verschillende personen bij het BIM-proces, waaronder BIM-procesmanager gedefinieerd? Welke taken en verantwoordelijkheden?
– Aandachtspunten rond aansprakelijkheid.
– Wat te doen als één van de partijen tussentijds stopt?
– Het BIM-model en de oplevering: aandachtspunten.
Christophe LENDERS
advocaat
GSJ

15:00 – 15:15
Koffiebreak


15:15 –16:00
Werken in BIM: Wat levert het op voor de opdrachtgever?
Reductie van faalkosten, tijdswinst, energiebesparingen, …  Het starten met het werken in BIM brengt kosten met zich mee, maar daarna zouden de voordelen moeten volgen. Om een goede afweging te maken of het werken in BIM zinvol is, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het volledige financiële plaatje. Wat is de ROI? Waar exact zitten de kosten en de opbrengsten? Hoe verhouden deze zich tot de ‘klassieke’ bouw? In deze sessie de financiële aspecten op een rij.

-Hoeveel bedragen de investeringen voor de opdrachtgever en wat zijn de mogelijke opbrengsten t.a.v. de klassieke bouwmethode?
-Welke inzichten inzake de kosten en opbrengsten van BIM komen voort uit een bevraging van de verschillende projectpartners? Hoe ver liggen de meningen uiteen en waarover bestaat een consensus?
-Levert investeren in BIM iets op voor de opdrachtgever? Hoeveel bedraagt de mogelijke return on investment?
Maarten VERHAEGEN
projectmanager vastgoedontwikkeling
TRIPLE LIVING

16:00 – 16:15
Poll :  Laat weten hoe u denkt over het werken in BIM.
Deel uw mening met de andere partijen. Stof om over na te denken en om wellicht mee te nemen in een volgende BIM-opdracht!

Praktisch

DATUM

18 november 2021

TIJD

09h00 – 16h30

LOCATIE

Brussel

OPLEIDINGSPUNTEN AANGEVRAAGD

Advocaten

PRIJS

Privé :  650 EUR
Administratie : 495 EUR

Early Booking  (tot 20 september)

Privé :  595 EUR
Administratie : 440 EUR

INSCHRIJVEN

SPREKERS

Paulus Present behaalde een Master in de ingenieurswetenschappen architectuur, optie architectuurontwerp en bouwtechniek aan de UGent in 2008. Sinds 2013 leidt hij bij BB het team van technisch ontwerpers en BIM modelleurs. Sinds 2016 maakt Paulus deel uit van het Technisch Comité BIM&ICT van het WTCB. Paulus is sinds eind 2019 gastprofessor aan de UGent in het vakgebied BIM en digitale ontwerptechnieken.

Maarten Verhaegen is auteur van een uniek Vlaams onderzoek naar de return on investment bij BIM. Voor zijn onderzoek ondervroeg hij een groot aantal verschillende partijen  die betrokken zijn bij de bouw. Zowel opdrachtgevers, studiebureaus, architecten en aannemers werden bevraagd. In zijn uiteenzetting presenteert hij zijn bevindingen. 

Christophe Lenders is advocaat bij GSJ. Christophe heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende aannemingsrecht in ruimste zin van het woord, overheidsopdrachtenrecht en zakenrechtelijke transacties. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie, de toewijzing en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen. Al in een vroeg stadium sprak hij op verschillende podia over het werken met BIM. Tijdens deze studiedag zal hij de nadruk leggen op de praktische juridische aandachtspunten voor het werken met BIM.

Tim Lemoine werkt als adviseur bij het WTCB. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf stelde het Belgische BIM-Protocol op en in zijn functie is Tim hier nauw bij betrokken. In zijn uiteenzetting zal Tim het BIM-Protocol stap voor stap doornemen en toelichten en natuurlijk al uw vragen beantwoorden.